SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROZŁOGI"

   

Osiedle RozłogiI. NASZA „PREHISTORIA”

We wrześniu 1973 roku, ówczesna Rada Narodowa m. st. Warszawy podjęła decyzję o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie Chrzanowa, wzdłuż ul. Lazurowej, a w czerwcu 1975 roku Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy wydał decyzję o zatwierdzeniu planu realizacyjnego osiedla „Lazurowa”.

Teren inwestycyjny został przekazany Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej. Wykonawcą inwestycji był Kombinat Budownictwa Miejskiego Warszawa –Północ.

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Stołecznego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z marca 1976 roku, Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa przekazała rozpoczęte zadanie inwestycyjne pod nazwą osiedle „Lazurowa V”, na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „STARÓWKA”.

Osiedle RozłogiII. POWSTANIE SPÓŁDZIELNI

1. Podział MSM „Starówka”
Uchwałą Zebrania Przedstawicieli MSM „STARÓWKA” z dnia 10.09.1991 r. spółdzielnia ta została podzielona na dziewięć spółdzielni, które przed podziałem stanowiły osiedla MSM „STARÓWKA”. Jedną z nich jest nasza Spółdzielnia, która powstała z części osiedla „Lazurowa” (pozostała część w wyniku podziału Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej przybrała nazwę SM „LAZUROWA”), położona w obrębie ulic: Lazurowa, Człuchowska, Siemiatycka.

2. Opracowanie statutu Spółdzielni
Niezwłocznie po zakończeniu obrad podziałowego Zebrania Przedstawicieli MSM „STARÓWKA”, Kierownictwo Administracji Osiedla „Lazurowa” wraz z przedstawicielami tego osiedla na ZP MSM „STARÓWKA”, przystąpili do opracowania statutu nowej spółdzielni. Określono w nim jej nazwę: „Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ROZŁOGI”.

3. Rejestracja w Sądzie
W dniu 03,10.1991 r. wybrany Zarząd nowej spółdzielni złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy, wniosek o rejestrację nowej spółdzielni. W dniu 04.12.1991 r. nowa spółdzielnia o nazwie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ROZŁOGI” w Warszawie została zarejestrowana, jako pierwsza spośród wydzielonych spółdzielni z MSM „STARÓWKA”.

III. ROZWÓJ INWESTYCYJNY SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia przejęła majątek składający się z 13 budynków mieszkalnych, dwóch pawilonów handlowych, pawilonu administracyjnego, położonych na 15 hektarowej działce o nieuregulowanym stanie prawnym.

Od 1999 roku przystąpiono do zagospodarowywania niezabudowanych działek przy ul Lazurowej.

W październiku 2000 roku, pomiędzy Zarządem Gminy Bemowo i Zarządem Spółdzielni, została zawarta w formie aktu notarialnego „Umowa o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie własności budynków oraz ustanowienie hipoteki”. Pomimo upływu 10 lat nie zakończono ujawnienia tego aktu w księgach wieczystych.

W latach 2001 – 2002, oddano do użytku kompleks 4 budynków mieszkalnych: Lazurowa 14A, Lazurowa 14B, Lazurowa 14C i Lazurowa 14D oraz parking wielopoziomowy na 310 stanowisk z pomieszczeniem myjni samochodowej przy ul. Lazurowej 14E. W 2008 roku, oddano do użytkowania budynek mieszkalny przy ul. Siemiatyckiej 3.

W najbliższych latach przewidziana jest nadbudowa budynku mieszkalnego nad parkingiem wielopoziomowym a w dalszych zamierzeniach budowa kompleksu mieszkalno-usługowego i garażowego wzdłuż ul. Człuchowskiej.


 Gazetka z okazji jubileuszu XX lecia Spółdzielni

 

Wyszukaj na stronie

Administrator osiedla

Telefon do
administratora osiedla:
668 881 698 ; 22 665 37 55

Pobierz regulamin pracy
gospodarza domu:
Ikona PDF

Twoje Konto Mieszkańca

Zaloguj się
do swojego konta w systemie.

 ZALOGUJ SIĘ

Usługi - 22 665 37 55

Spółdzielnia "ROZŁOGI" świadczy odpłatne usługi dla Mieszkańców osiedla.
W zakres płatnych usług wchodzą usługi:

  • hydrauliczne
  • elektryczne
  • ślusarskie
  • stolarskie
  • malarskie

Wszelkie informacje
związane z usługami płatnymi
otrzymacie Państwo
pod nr telefonu

 

22 665 37 55

Informacje kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROZŁOGI"

ul. Lazurowa 14
01-315 Warszawa

NIP 525-001-29-17

Sekretariat/Fax: 22 664 58 60
Dział techniczny: 22 665 37 55

Nr konta bankowego:
17 1020 1185 0000 4502 0012 8538

Godziny otwarcia spółdzielni

Poniedziałek 800-1600
Wtorek 800-1600
Środa   dzień bez
                interesanta

800-1600
Czwartek 800-1800
Piątek 800-1400

Godziny otwarcia kasy

Poniedziałek kasa nieczynna
Wtorek 900-1200
Środa kasa nieczynna
Czwartek 1400-1700
Piątek kasa nieczynna