SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROZŁOGI"

  Zapraszamy do zalogowania się na naszej stronie informacje kliknij tu...   

 

 • Ogłoszenie o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew-
 • Ogłoszenie o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew-
 • Ogłoszenie o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew-
 • Ogłoszenie o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew-
 • Ogłoszenie o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew-
 • Ogłoszenie o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew-
 • Ogłoszenie o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew-
 • Ogłoszenie o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew-

Logo recyclinguWYWÓZ ŚMIECI PO 1 LIPCA 2013 ROKU - PODSTAWOWE INFORMACJE

W związku z koniecznością przesunięcia terminu wyboru firm odbierających odpady komunalne, m.st. Warszawa wprowadza z dniem 1 lipca 2013 r. system pomostowy, który będzie obowiązywał do momentu rozstrzygnięcia trwającego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

System odbioru odpadów po 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Wszystkie obecne umowy, łącznie z wypowiedzianymi, są kontynuowane przez firmy odbierające odpady.

Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca br. odbywać się będzie w podziale na frakcje zbierane selektywnie jak dotychczas (z taką samą częstotliwością odbioru i z wykorzystaniem obecnych pojemników), w tym odpady zielone i tzw. „wielkogabaryty” (dotyczy budynków wielolokalowych). Sposób zbiórki selektywnej pozostaje bez zmian do końca funkcjonowania systemu zastępczego. Oznacza to, że jest on określony przez podmioty odbierające odpady komunalne.

OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW PO 1 LIPCA 2013

Za odbiór śmieci segregowanych warszawiacy mieszkający w domach wielorodzinnych w okresie przejściowym zapłacą:

 • w przypadku osób mieszkających samotnie: 10 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 19 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 28 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 37 zł.


Opracowanie wg strony: http://czysta.um.warszawa.pl

W nawiązaniu do pisma jakie Spółdzielnia otrzymała ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, informujemy iż zbierane są podpisy na liście poparcia zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podpisy na liście poparcia można składać w sekretariacie Spółdzielni, a także podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 19.06.2013 r.

Wyszukaj na stronie

Twoje Konto Mieszkańca

Zaloguj się
do swojego konta w systemie.

 ZALOGUJ SIĘ

Informacje kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROZŁOGI"

ul. Lazurowa 14
01-315 Warszawa

NIP 525-001-29-17

Sekretariat/Fax: 22 664 58 60
Dział techniczny: 22 665 37 55

Nr konta bankowego:
17 1020 1185 0000 4502 0012 8538

Godziny otwarcia spółdzielni

Poniedziałek 800-1600
Wtorek 800-1600
Środa   dzień bez
                interesanta

800-1600
Czwartek 800-1800
Piątek 800-1400

Godziny otwarcia kasy

Poniedziałek 800-1400
Wtorek 800-1400
Środa KASA NIECZYNNA
Czwartek 1200-1700
Piątek KASA NIECZYNNA